Agrariërs in PARK21

Initiatiefgroep agrariërs: Agro Nova

De plannen voor PARK21  bieden voor de agrariërs in dit gebied kansen om te participeren. Een initiatiefgroep van agrariërs heeft zich verenigd in een agrarische natuurvereniging ‘Agro Nova’. De doelstelling van deze vereniging luidt: ‘Ons te richten op kansen in deze sterk veranderende omgeving. Kansen die passen in onze bedrijven en die niet botsen met de doelstellingen van PARK21’. In de statuten staat dit vermeld als: ‘Het creëren van agrarische ontwikkeling in PARK21. Streven om met duurzame en multifunctionele landbouw aan te sluiten bij de uitgangspunten van PARK21 met behoud van cultuurhistorische waarde’.

Agro Nova richt zich op de volgende punten:

  • Aanleg en groenbeheer
  • Recreatie (op het land en op het water)
  • Landschapinrichting en landschapbeheer
  • Samenwerken met niet agrarische ondernemers die zich in het park willen vestigen.
  • Zorg
  • Duurzame energie
  • Et cetera

Contact

Bent u agrarisch ondernemer binnen het parkgebied of daarbuiten en ziet u mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van PARK21? Heeft u een agrarisch initiatief dat past in het concept van het park? Wilt u meer weten over de initiatiefgroep Agro Nova? Dan kunt u contact opnemen met:

Gemeentelijke projectorganisatie 

Dhr. Frits Vloon, Senior projectmanager: 023 567 6156
Mw. Kirsten Bekkers, Projectsecretaris: 023 5674290
Mw. Eva Reichardt, Secretaresse: 023 567 6176
E-mail: park21@haarlemmermeer.nl

 

Agro Nova
Dhr. Ton van Schie,(infoboerderie@gmail.com, www.boerderijgraswijk.nl of mobiel 06 2686 8136)