In uitvoering

Het eerste deel van PARK21 is in gebruik. Voor de ontwikkeling van de rest van het park is in 2016 de herijkte ontwikkelstrategie vastgesteld. Deze ontwikkelstrategie beschrijft dat het park ontwikkeld wordt op basis van uitnodigingsplanologie. De gemeente geeft globale kaders mee, terwijl private partners met concrete plannen komen voor de ontwikkeling van PARK21.

In het Masterplan PARK21 staan de ambities, randvoorwaarden en hoofdelementen van het park. Voorbeeld is het concept van de parklaag met parkkamers, die de verbinding vormt door het hele park en de polderlaag accentueert. Deze verbinding loopt door het hele park en zal in elke kavel aan bod komen.

PARK21 kan alleen tot stand komen met het initiatief en de betrokkenheid van private partners. Die partijen hebben de sleutel tot ontwikkeling in handen en maken het park. De gemeente creëert condities, stimuleert en begeleidt. Niet alleen, omdat de publieke middelen begrensd zijn, maar vooral omdat alleen in die samenwerking de gewenste recreatieve ambities kunnen worden waargemaakt. Samen kunnen we meer. We kijken met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers per kavel hoe de ontwikkeling gestart kan worden. Hierbij is het niet zeker welke kavel op welk moment transformeert.

Uitgangspunt is dat het beheer primair een verantwoordelijkheid is voor de betrokken private partners.