Grondtransport nabij Dirk Molenaar

Op dit moment vindt er nabij de boerderij van Dirk Molenaar een grondophoging plaats. Eerst is de goede teeltgrond naar de zijkanten geschoven. Daar tussen wordt er andere grond aangebracht om zo het hele terrein op te hogen. De komende weken wordt er grond vanaf de bouwlocaties in de Zuidrand (Hoofddorp) gebracht. Het gaat om circa 20.000 m3. Als de ophoging klaar is gaat de goede teeltgrond er weer overheen. De totale ophoging is ca. 50 cm. In het verleden zijn omliggende percelen ook al opgehoogd. Volgend jaar wordt de grond gewoon weer agrarisch gebruikt.
 
 

Vorige artikel