Organisatie

De regie van de gebiedsontwikkeling ligt in handen van het projectmanagement van de gemeente Haarlemmermeer in opdracht van het gemeentebestuur. De gemeente heeft het eerste deel van PARK21 aangelegd, maar PARK21 vertegenwoordigt ook een regionaal en nationaal belang. Naast de Provincie Noord-Holland zijn Amsterdam en de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) belangrijke publieke partners bij de totstandkoming van PARK21.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is betrokken bij de veranderingen in het watersysteem. Zij is sparringpartner van de gemeente inzake water gerelateerde thema's. Het Hoogheemraadschap en de gemeente werken samen om te zorgen dat PARK21 ook op het gebied van water toekomstbestendig wordt.

In de verdere ontwikkeling van PARK21 zorgt de gemeente voor kaders en regelgeving die de benodigde ruimte bieden aan initiatiefnemers. Zij bewaakt de kwaliteit en samenhang, zolang er nog geen parkorganisatie is die dat doet. Verder draagt de gemeente financieel primair bij aan de basisstructuur door het park. Zo kunnen bezoekers het park makkelijk doorkruizen. Daaraan gekoppeld vinden we het parkhart, als ontmoetingsplek, heel belangrijk en een bekken voor opvang van water in het laagste deel van het park.

De rol van de gemeente is niet passief en afwachtend. De gemeente zal private partijen actief uitdagen om mee te investeren in PARK21.

Kwaliteitsbewaking
Voor kwaliteitsbewaking werkt het project met een Expertcommissie. Deze is indertijd ingesteld om te adviseren in het kader van de selectie van het landschapsbureau dat het Masterplan PARK21 zou mogen ontwikkelen en heeft naderhand ook geadviseerd bij de totstandkoming van het Masterplan. Er zitten professionals in met ruime ervaring in verschillende vakgebieden, op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, projectmanagement, duurzaamheid, leisure. De Expertcommissie adviseert de gemeente op hoofdlijnen, bij belangrijke stappen in de ontwikkeling en ter voorbereiding van besluitvorming.

Contact
Voor contact met de gemeentelijke projectorganisatie:

Dhr. Frits Vloon, Senior Projectmanager: 023 567 6156
Mw. Lidia Tieman, Projectsecretaris: 023 5674658
Mw. Eva Reichardt, Secretaresse: 023 567 6176

U kunt ook een e-mail sturen naar: park21@haarlemmermeer.nl