Parklanden

Parklanden is een gebied van ongeveer 60 hectare en ligt tussen de westkant van de Rijnlanderweg en de A4, vlak bij het brugrestaurant. Vier boeren uit PARK21 - Ton van Schie, Paul Munsterman, Abram Rus en Kees van Wees - hebben bij de gemeente een idee ingediend voor de ontwikkeling en het beheer van deze grond.

Inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De gemeente verpacht dit stuk grond nu aan de boeren voor een periode van tien jaar. “Het toont aan dat de gemeente in ons gelooft. Van weerskanten zien wij kansen”, aldus Van Wees.

De agrariërs, geboren en getogen Haarlemmermeerders, zijn akkerbouwer, melkveehouder en kweker. Zij zetten hun boerenbedrijf gewoon voort, maar ontwikkelen daarnaast activiteiten voor ‘burgers en buitenlui’. Zo is al een openbaar toegankelijke fruitboomgaard geplant met Oudhollandse appel- en perenrassen. “Er staan bordjes bij met een QR-code waarmee mensen informatie kunnen krijgen”, aldus Van Wees. Pruimenbomen volgen nog. “Verder konden bezoekers dit voorjaar genieten van het koeiendansen, en in de zomer wandelen over struinpaden tussen de gewassen en boerengolfen.”

In de toekomst zijn er nog veel meer plannen om ‘ontmoetingen tussen stad en platteland’ mogelijk te maken, waaronder educatieprojecten. “Rondleidingen geven, of kinderen vertellen over voedsel, landbouw en wat er allemaal op een boerenbedrijf gebeurt. Graag willen de boeren bezoekers laten kennismaken met dit unieke gebied. Je bent midden in de Randstad, maar als je naar links kijkt, heb je drie kilometer vrij zicht en als je naar rechts kijkt idem dito. Daar mogen we met recht trots op zijn.”

Alle informatie is te vinden op: www.parklanden.nl.

Nieuws over Parklanden