Ruimtelijk concept

Het ruimtelijk concept van PARK21 wordt beschreven in het Masterplan (PDF, 39MB), in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Dit plan is vormgegeven als regiedocument. Daar hoort een verbeelding bij, een voorstelling van het te realiseren eindbeeld. Het parkconcept is daarin het uitgangspunt. Het concept geeft de uitgangspunten voor ontwikkeling en gaat uit van drie thema’s: polder, park en leisure, welke zijn ontworpen in drie lagen.

De parklaag is het cement in het concept. De parklaag zorgt voor ruimtelijke structuur, een openbaar toegankelijke groene ambiance en verbindt alle bestemmingen en attracties in het park. De polderlaag houdt het bestaande agrarische landschap zichtbaar en geeft ruimte aan agrarische verbreding en transformatie. In de leisurelaag kunnen attracties, evenemententerreinen en een of meerdere voorzieningen van (inter)nationale allure terechtkomen.

Download het masterplan als PDF (39 MB).