Het Volgende Culturele Landschap

zondag, 24 september, 2017 - 14:00

Wat is de betekenis van het landschap voor literatuur, muziek, beeldende kunst en ontwerp? Het programma op deze zondagmiddag is rijk gevuld met muziek, film, verhalen en kunst. Buiten is er een inloop workshop voor kinderen vanaf 8 jaar. Zij mogen bouwen met bamboe. Een ontspannen zondag voor alle leeftijden! Deze culturele middag is van 14.00 tot 17.00.

14.00 uur Het Geluidslandschap
Een indrukwekkend concert in de open lucht door Erik Waerts en jonge musici. Het Geluidslandschap is een compositie voor blazers van componist en dirigent Erik Waerts gemaakt op verzoek van Podium voor Architectuur. De compositie voor blazers in de open lucht wordt aangevuld met geluiden uit de omgeving, de luchtvaart, snelweg en spoorlijn. Wat betekent geluid in het landschap?

14.30 uur Landerigheid, een voordracht door Maarten van der Graaff
In de publicatie Het Toekomstig Landschap der Zuiderzeepolders uit 1928 wordt de Haarlemmermeer opgevoerd als ingepolderd gebied dat voor de bewoners ‘onduldbaar van verveling’ is. In dit essay onderzoekt Maarten van der Graaff deze omstreden polder, het verschijnsel van de verveling en stelt hij de vraag hoe je landschap politiek kunt lezen.

15.00 uur Het landschap in hedendaagse beeldende kunst, een verbeeldende lezing door Zippora Elders
In samenwerking met Kunstfort bij Vijfhuizen organiseert de Landschapstriënnale een korte lezing van Zippora Elders (directeur Kunstfort) over het landschap in hedendaagse beeldende kunst.

15.30 uur Het Groene Maatpak, een film over De beplantingen van de naoorlogse ruilverkavelingen
Nederland is rond de tweede wereldoorlog in rap tempo herverkaveld, een drietal ontwerpers van Staatsbosbeheer waren verantwoordelijk voor meer dan 200 landschapsplannen voor de ruilverkavelingen in de wederopbouw periode.  In deze korte film van Marjolein Hillige en Henk van Blerck hoort en ziet u een introductie van deze historie en een impressie van drie landschapsplannen ter plekke, anno 2017 – in Elp, Bellingwolde en de Tielerwaard. Jan Janse geeft vanuit Staatsbosbeheer de inleiding op de film.

16.00 uur Over kavels, water, wegen en erfgoed
Hans van Velsen, oud hoogheemraad van Rijnland, behandelt welke verkaveling van de polder in de tijd van de droogmakingscommissie tot stand gekomen is; met de gekozen kavelgrootte, zijn oriëntatie en het water- en wegenstelsel. Frank Ossewaarde, historicus en lid van de erfgoedcommissie Haarlemmermeer vertelt over de monumentale aspecten van het Haarlemmermeerse landschap, met de van oorsprong kenmerkende kavelverdeling en de laatste originele kavels.

16.30 uur Hedendaagse landschap in videokunst
Zippora Elders, directeur Kunstfort bij Vijfhuizen presenteert een kort programma met hedendaagse videokunst waarin het landschap een belangrijke rol speelt.

Vorige artikel