Presentatie studenten summerschool

donderdag, 7 september, 2017 - 19:30

Waar schuurt het in het toekomstige landschap? Waar zit de spanning tussen het geliefde bestaande en het nog niet geliefde nieuwe landschap? En waar liggen de moeilijke keuzes: wat nemen we mee van het verleden en wat naar de toekomst? Waar liggen de kansen: in nieuwe combinaties, slimme opstellingen, onverwachte betekenissen?

55 studenten van de Summer School buigen zich vier dagen lang zich over deze vragen en slaan aan het ontwerpen. De studenten zijn afkomstig van de ontwerpopleidingen van TU Delft, Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein Velp en HAS ’s-Hertogenbosch.

Op 7 september presenteren zij hun werk en visies op het volgende landschap.

 

De opdracht

Onderwerp is de ruimtelijke ontwerpopgave voor HET VOLGENDE LANDSCHAP, het landschap als gevolg van nieuwe ruimtelijke opgaven, nieuwe maatschappelijke initiatieven en nieuwe bestuurlijke afspraken.

De focus is op de Metropoolregio Amsterdam (MRA): het ‘laadvermogen’ van het bestaande landschap, de omvang, gedaante en inpasbaarheid van nieuwe ruimtevragers en de kwaliteit van de toekomstige topografie.

Je bent van harte welkom bij de presentatie van al hun resultaten van 19:30 - 21:30. 

Vorige artikel