26 miljoen subsidie voor PARK21

De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar voor de voorbereiding en realisatie van PARK21.

Haarlemmermeer krijgt de beschikking over 25,9 miljoen euro PASO-gelden. In december 2013 heeft de provincie 22,3 miljoen euro overgemaakt naar de gemeente. De overige 3,6 miljoen euro ontvangt de gemeente wanneer de Stichting Mainport en Groen wordt opgeheven.

PASO staat voor ‘Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving’. Dit plan is opgesteld toen de vijfde baan van Schiphol in de jaren ’90 werd aangelegd. Daardoor nam de kwaliteit van het recreatiegebied Spaarnwoude af en dat zou worden gecompenseerd met vijfhonderd hectare aaneengesloten bos in het zuidwesten van Haarlemmermeer, zo was de afspraak. Om de afspraken over compenserende maatregelen rond Schiphol te kunnen nakomen, onder meer de PASO-afspraken, is in 1996 het Convenant Mainport Schiphol en Groen vastgesteld. Toen is ook de Stichting Mainport en Groen opgericht.

De afspraak is dat Haarlemmermeer het geld gebruikt voor PARK21. Dat wordt een vrije-tijdslandschap van duizend hectare in het hart van de polder. PARK21 voorziet in de toekomst aan de behoefte aan recreatiemogelijkheden. Het verstrekt de diversiteit in het landschap en de groene verbindingen en verbindt stad en land. Tegelijkertijd brengt het park allerlei functies tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische markt in de Amsterdamse regio. Inzet op duurzaamheid is daarbij een sleutelelement.

Vorige artikel Volgende artikel