Bouwen voor Major League Baseball en Hoofddorp Pioniers kan beginnen

Als de nieuwe accommodatie van Hoofddorp Pioniers wordt gebouwd conform de eisen van de Major League Baseball (MLB) kan er in 2014 of in 2015 een serie wedstrijden uit deze Amerikaanse profhonkbalcompetitie worden gespeeld. Zodra de bouw begint, opent de MLB onmiddellijk gesprekken met voor haar relevante partijen. Deze toezegging is voor het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer aanleiding om het project ten uitvoer te laten brengen.

Sportgeschiedenis

In het eerste kwartaal van 2011 maakten de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en NOC-NSF hun plan wereldkundig om een bid uit te brengen op drie MLB-wedstrijden, te spelen op het toekomstige complex van Hoofddorp Pioniers in Park 21, nabij het Huis van de Sport. Ze kunnen hiermee sportgeschiedenis schrijven want nog niet eerder zijn er MLB-wedstrijden op Europese bodem gespeeld. Nergens ter wereld wordt honkbal op een hoger niveau gespeeld en de MLB streeft naar export van haar competitie, onder meer naar Europa, in het kader van sportpromotie en sportontwikkeling.De ´Amsterdam Series´, zoals het project inmiddels is gedoopt, biedt de Metropoolregio Amsterdam en het bedrijfsleven een uitgelezen kans om zich aan de wereld te presenteren want de belangstelling voor honkbal op dit niveau is wereldwijd.

Wereldwijde exposure

Haarlemmermeer wordt met de ‘Amsterdam Series’ de thuisbasis voor een sportevenement met een uitstraling en aantrekkingskracht die tot ver buiten de landsgrenzen reikt. Daarbij gaat het zowel om de toestroom van buitenlandse bezoekers als om wereldwijde exposure via de internationale media. Zo werd eerder dit jaar een in Japan gespeelde serie MLB-wedstrijden uitgezonden in maar liefst 83 landen.Onlangs heeft het college van Haarlemmermeer laten uitzoeken wat de wedstrijden betekenen voor de Haarlemmermeerse economie. Het netto bestedingseffect, zo blijkt uit het onderzoeksrapport Prognose economische impact MLB-wedstrijden in Haarlemmermeer, varieert tussen 1,4 miljoen en 5,4 miljoen euro, met als meest waarschijnlijke aanname circa 3,5 miljoen euro. Voor de Amsterdamse regio is dit effect aanzienlijk groter.

MLB programmering

Onlangs heeft de MLB in een brief aangegeven dat de competitiewedstrijden in 2014 of 2015 in Hoofddorp kunnen worden gespeeld. Voorwaarde is dat het college van burgemeester en wethouders zich committeert aan de eisen die de MLB aan de accommodatie van Hoofddorp Pioniers stelt. Zodra de bouw begint, gaat MLB per direct in gesprek over de organisatie van de eerste drie reguliere competitiewedstrijden in 2014 of 2015. Een eventuele herhaling van zo’n reeks wedstrijden behoort tot de mogelijkheden.Behalve dit topsportevenement is de MLB ook voornemens in het kader van de World Baseball Classic evenementen in Hoofddorp te organiseren. Ook ontwikkelt ze initiatieven op het gebied van talentontwikkeling en breedtesport.

Prominente meerjarige aanwezigheid van de MLB

De verwachting is gerechtvaardigd dat de prominente meerjarige aanwezigheid van de MLB op het complex in Hoofddorp de aandacht voor honkbal vergroot en mensen ertoe aanzet, op lokaal, regionaal en landelijk niveau om deze of een andere sport te gaan beoefenen. Oftewel: deze ontwikkeling komt de breedtesport ten goede. De nieuwe accommodatie voor Hoofddorp Pioniers krijgt nóg een functie. Aangetrokken door de hoge kwaliteit van het honkbalcomplex heeft de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) aangegeven afspraken met Hoofddorp Pioniers te willen maken om het als thuisbasis voor de nationale selectieteams (inclusief coaching staf) te gaan benutten. Het besluit om het toekomstige complex van Hoofddorp Pioniers geschikt te maken voor de MLB en dus naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen dan het bestaande complex in Toolenburg in Hoofddorp past in het beleid dat is vastgelegd in de Haarlemmermeerse Sportnota uit 2008. Hierin is onder meer bepaald dat topsport voor de drie Haarlemmermeerse kernsporten, waarvan honkbal er één is, mogelijk moet zijn. Hoofddorp Pioniers is een toonaangevende honk- en softbalvereniging, behorend tot de top 4 van Nederland en regelmatig actief op Europese podia. De verplaatsing van de club naar PARK21 biedt de kans om de voor MLB-activiteiten benodigde representatieve accommodatie te realiseren.

Uniek stadion

Op het sportcomplex worden naast een clubhuis met 600 tribune plaatsen zes velden aangelegd. Dat zijn er net zo veel als in de bestaande situatie. De verdeling is als volgt: twee honkbalvelden, twee softbalvelden, één multifunctioneel veld en een Beeball veld. De velden voldoen uiteraard aan de eisen die de KNBSB aan dergelijke sportvelden stelt. Een softbalveld voldoet aan de Europese specificaties zoals deze zijn geformuleerd door de Internationale Softbal Federatie. Het hoofdhonkbalveld voldoet aan de specificaties van de MLB voor internationale wedstrijden. Het is namelijk mogelijk om rond het hoofdveld een tijdelijk stadion te realiseren met ongeveer 30.000 zitplaatsen. Hiervoor is ruimte gereserveerd en de grond is technisch geschikt voor de plaatsing van dit unieke stadion.De bouw ervan en het organiseren van honkbalevenementen worden niet betaald uit het projectbudget, maar maken deel uit van de evenementkosten die door de organisator worden gedragen.

PARK21

Het nieuwe sportcomplex dat wordt gerealiseerd in deelgebied 1 van PARK21 kan worden aangemerkt als een zeer passende invulling. De groene recreatieve omgeving van PARK21 versterkt de kwaliteiten van het sportcomplex en omgekeerd geldt hetzelfde. Ook komt met de realisatie van het sportcomplex het eerste deel van de weg tot stand waarmee PARK21 wordt ontsloten. Het nieuwe sportpark dient uiterlijk 1 maart 2014 gebruiksklaar te zijn. Dit met het oog op de start van de Nederlandse honk en softbalcompetitie.

Vorige artikel Volgende artikel