Met vijfduizend bomen en struiken gaat aanleg PARK21 van start

De aanleg van PARK21 is begonnen. Afgelopen zondag, 10 maart 2013, plantten wethouder Jeroen Nobel en Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, samen de eerste bomen in het gebied.

De Partij voor de Dieren legt bossen aan als protest tegen landelijke natuurbezuinigingen en onderneemt positieve initiatieven om nieuwe natuur te realiseren. Marianne Thieme: “Bescherming en beheer van de natuur dulden geen uitstel. De Partij voor de Dieren vraagt met de actie ‘Groeiend Verzet’ aandacht voor het belang van natuur voor mens en dier.” De partij koos voor PARK21 omdat het gebied de ecologische diversiteit versterkt en het een mooie verbinding wordt met het duingebied en het Groene Hart.

Wethouder Jeroen Nobel stak zondag graag een schop in de grond om de eerste boom te planten in PARK21: “Een verrassend maar leuk initiatief van de Partij voor de Dieren. Ondanks de bezuinigingen op grootschalig groen en recreatie die voormalig staatssecretaris Bleeker heeft doorgevoerd, zijn wij ervan overtuigd dat PARK21 door moet gaan. Deze geste van de Partij voor de Dieren kunnen wij natuurlijk zeker goed gebruiken.”

Blijvers en wijkers

Het succes van een nieuw park hangt af van goede grondbewerking en plantmethode. Voor PARK21 is gekozen voor de ‘blijver-wijker-methode’, omdat bomen hiermee snel beschutting krijgen. Dit is nodig omdat de polderwind voor bomen niet altijd prettig is. In het recreatiegebied Venneperhout, inmiddels negen jaar oud, zijn positieve ervaringen met de methode opgedaan. Dit betekent dat een derde van de nieuwe aanplant bestaat uit soorten die tegen de wind kunnen en snel groeien. Dit zijn zwarte populieren (100), wilgen (500) en zwarte elzen (1725). Tweederde van de bomen die afgelopen zondag zijn geplant, zijn van meer duurzame soorten zoals zomereiken (300), lindes (75), ruwe berken (100), veldesdoorns (25) en fladderiepen (50). Deze soorten komen in de luwte.

Behalve bomen zijn ook ruim 2.100 struiken geplant, zoals Gelderse rozen (400), lijsterbessen (400), sleedoorns (400) en vogelkersen (450).

Gezond bos

De vijfduizend geplante bomen komen overeen met de soorten in het masterplan van PARK21. Dat vormt de basis voor de ontwikkeling van het hele park. Maar niet alle bomen en planten die zijn geplant, staan er over tien jaar nog. Na vijf jaar laat de gemeente het gebied ‘dunnen’. Gekeken wordt dan welke duurzame bomen meer ruimte en licht nodig hebben om gezond verder te kunnen groeien. Andere bomen of struiken gaan voor de gewenste bomen op lange termijn wijken. Het systeem van ‘blijvers en wijkers’ zorgt voor een gezond bos en op termijn een afwisselend beeld.

Parkweg

De bomen zijn geplant naast de toekomstige Parkweg. Die begint ter hoogte van de rotonde aan de Nieuwe Bennerbroekerweg en de Molenaarslaan en loopt in de toekomst door tot aan de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep. Het nieuwe honkbalcomplex van Hoofddorp Pioniers komt aan de andere zijde van de Parkweg.

De Parkweg krijgt het karakter van een laan met aan één zijde een dubbele rij lindes. Deze kunnen twintig meter hoog worden en hebben dan een kroon van acht tot twaalf meter. Belangrijk is dat deze bomen in de luwte kunnen groeien. Die lindes komen er daarom pas als de al geplante bomen zijn gegroeid. De hoofdfietsroute krijgt een énkele rij bomen met zoete kersen. Deze bomen kunnen eveneens twintig meter hoog worden.

Na de zomer gaat de aanleg van het eerste deel van PARK21 verder.

Vorige artikel Volgende artikel