Draft Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Informatieavond Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor PARK21 wordt een integraal bestemmingsplan opgesteld. De gemeente stelt daarvoor een Milieu Effect Rapport (MER) op. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in dit proces. Deze ligt van 26 januari tot 9 maart 2017 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De plannen zijn in te zien in het raadhuis of digitaal via haarlemmermeer.nl/RO. Op donderdag 9 februari is tussen 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond in het raadhuis, Dellaert-Plesmanzaal, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Tijdens de inloopavond wordt om 19.15 uur een korte presentatie gegeven om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau toe te lichten en kunnen vragen gesteld worden.

Vorige artikel Volgende artikel