Wethouders Sedee en Sidali planten een boom in deelgebied 1 van PARK21k

Nieuwe windsingel in PARK21

Steeds meer bomen erbij in PARK21. Dat is het doel. Zodra het bestemmingsplan voor PARK21 klaar is, komen er groene verbindingen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en tussen de Drie Merenweg en de A4. 

Toch is het op sommige plekken al mogelijk om bomen te planten en dat gebeurt ook. Zoals in deelgebied 1 van het park dat al is aangelegd. Wethouders Mariette Sedee en Fouad Sidali waren woensdag 10 november aanwezig bij de start en hielpen een handje. 

200 bomen erbij in het park

Dit plantseizoen legt de gemeente langs de zuidwestzijde van het klimpark in deelgebied 1 een windsingel aan. Het gaat om ongeveer 200 bomen aangevuld met bosplantsoen. Een mooi stuk groen erbij. De singel zorgt voor extra beschutting. 

Wethouder Mariette Sedee: ‘Wethouder groot groen in Haarlemmermeer lijkt een contradictio in terminis. Maar zo langzamerhand komen op steeds meer plekken in onze polder flinke aantallen bomen te staan. Zo willen we langs de IJzone tientallen bomen gaan planten en met deze windsingel leggen we eigenlijk een minibos aan. Dat is pure winst voor PARK21 én Haarlemmermeer. 
Wethouder Fouad Sidali: “We kunnen de windsingel aanleggen dankzij een subsidie van Rijkswaterstaat. Bij de bouw van de A1/A6 zijn bomen gekapt. Deze moesten op een andere plek terugkomen. Hier in PARK21 hebben we daar voldoende ruimte voor.”.  

Eerder windsingel bij Groot Vennep

In het voorjaar van 2020 en begin dit jaar is aan de buitenzijde van Groot Vennep in PARK21 ook een grote windsingel geplant. Met een breedte van 25 meter zorgt deze windsingel voor ruim 3 hectare extra groen in het park.

Verder aan de slag na bestemmingsplan

PARK21 blijft groeien. In het eerste kwartaal van 2022 kan iedereen het ontwerp Milieueffectrapport en ontwerpbestemmingsplan inzien op ruimtelijkeplannen.nl en hierop reageren. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld gaat de ontwikkeling van PARK21 verder. Naar verwachting is dat rond de zomer van 2022.   

Bekijk meer informatie over het bestemmingsplan.

Op de foto: wethouders Mariëtte Sedee en Fouad sidali planten een boom in deelgebied 1 van PARK21 (foto: Danny de Casembroot)

Vorige artikel