Commissie m.e.r. voorlopig advies positief

Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten we de effecten van de ontwikkelingen op het milieu onderzoeken en beschrijven. Dit gebeurt in een MilieuEffectRapport (MER). De Commissie m.e.r. beoordeelt deze MER en geeft onafhankelijk advies. De commissie gaf begin deze week een ‘voorlopig advies’ op de MER voor PARK21. We zijn blij met het advies van de Commissie m.e.r. Het is goed om te lezen dat de commissie vindt dat het project PARK21grote stappen zet. 

De commissie  meldt ook in het advies dat het project de MER voor PARK21 goed heeft uitgewerkt

Dit deden we via zogenaamde ‘botsproeven’. Om zo te onderzoeken of het lukt om al onze doelen te halen met het huidige, totale plan voor PARK21. Ook pasten we het Masterplan voor PARK21 op een aantal punten aan. De aanpassingen volgden uit de resultaten van onze onderzoeken tijdens het MER.

De aanpassingen in het Masterplan verkleinen de mogelijk, negatieve gevolgen voor de leefomgeving nog meer. Een goed voorbeeld hiervan is dat we het park nu minder hoog maken dan eerst de bedoeling was. We hebben nu ook minder grond nodig. Ook komt er meer ruimte voor groen en landbouw en minder voor betaalde attracties. Het is mooi om te lezen dat de Commissie m.e.r. ons voor de onderzoeken en het aanpassen van de plannen een compliment geeft. 

Maar we zijn er nog niet

Commissie m.e.r. wil dat we het MER voor PARK21 nog op vier punten aanvullen. Een van deze punten is dat we de gevolgen van stikstof tijdens het bouwen van het park moeten onderzoeken. Een ander actiepunt is dat we duidelijker zijn in de MER over het verkeer en parkeren.

De komende periode  werken we de vier punten verder uit in ons MER

En wordt het MER voor PARK21 nog completer en sterker. Met de aanvullingen versterken we de basis voor de uiteindelijke besluitvorming rondom het bestemmingsplan die we na de zomer verwachten. 

Klik hier voor het voorlopig advies van de Commissie m.e.r.

foto: Danny de Casembroot
 

Vorige artikel Volgende artikel