Boringen aan de gang op terrein Meergrond

Werkzaamheden op terrein MeerGrond

De komende weken zijn er werkzaamheden op het terrein van MeerGrond aan de Rijnlanderweg. Deze werkzaamheden zijn nodig voor het voorbereiden van de ontmanteling van het baggerdepot en het verder ontwerpen van PARK21. 

Boringen 

De werkzaamheden bestaan uit grondboringen voor het actualiseren van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond. De kwaliteit van de grond wordt getoetst aan de meest actuele milieunormen. De boringen zijn deels machinaal en deels met de hand. Deze boringen veroorzaken geen geluidsoverlast.

Duur van de werkzaamheden 

Het veldwerk duurt naar verwachting zo’n tien weken. In totaal worden ongeveer 2.325 boringen geplaatst (6.000 boormeters) en ruim 300 monsters geanalyseerd. 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de contactpersoon van MeerGrond, de heer Jochem Bloemendaal. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-15339626.
 

Vorige artikel