Commissie m.e.r. positief over milieueffectrapport PARK21

Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten we de effecten van de ontwikkelingen op het milieu onderzoeken en beschrijven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). De Commissie m.e.r. beoordeelt deze MER en geeft onafhankelijk advies. In mei dit jaar gaf de Commissie een voorlopig advies op de MER voor PARK21 en adviseerde om de MER nog op vier punten aan te vullen. 

De vier punten zijn inmiddels door ons aangevuld en de aanvulling op de MER hebben we weer voorgelegd aan de Commissie m.e.r. De Commissie beoordeelde de aanvulling en concludeerde dat de milieubelangen uitgebreid en volledig zijn meegewogen. De Commissie schrijft over de MER:
“De Commissie vindt de aanvulling uitgebreid en volledig. Het is zichtbaar dat met het rapport en de aanvulling tezamen de plannen verder zijn verbeterd. De Commissie is van oordeel dat de aangevulde rapportage nu een goede basis biedt om een besluit te kunnen nemen over PARK21 waarbij het milieubelang volwaardig meeweegt.” 

Het bestemmingsplan PARK21 gaat naar de besluitfase 

Nu de Commissie positief is over de MER, kunnen we de laatste hand leggen aan het bestemmingsplan voor PARK21. Naar verwachting kunnen het college en de gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2023 vaststellen. Dan is het bestemmingsplan definitief. Dat zou een mijlpaal betekenen. We kunnen dan echt starten met de realisatie van PARK21.

Bekijk het definitieve advies van de Commissie m.e.r.
 

Vorige artikel