In uitvoering

Het eerste deel van PARK21 (deelgebied 1) is al volop in gebruik . In dit deel vindt u bijvoorbeeld Klimpark21, Sportcomplex de Pioniers en Kleiland.

Voor het park is een Masterplan opgesteld. In het Masterplan PARK21 staan de doelen en hoofdelementen van het park. Zo is hier bijvoorbeeld in opgenomen dat er over het hele park een parklaag komt. Deze “parklaag” zorgt ervoor dat alle onderdelen van het park met elkaar verbonden worden. De gemeente legt het eerste gedeelte van de parklaag aan.

In 2016 is besloten om PARK21 verder te ontwikkelen op basis van uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente geeft hierbij regels mee en zorgt voor een goede begeleiding.

We kijken met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers per kavel hoe de ontwikkeling gestart kan worden. Hierdoor is het niet zeker welke kavel op welk moment wordt ontwikkeld .

Er is nu al genoeg te doen en te beleven en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. En met circa 1.000 hectare om te ontwikkelen (ongeveer 3 keer Central Park in New York) gaat dat wel even duren.