Initiatieven voor PARK21

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast ging de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport voor het park. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente verder met de aanleg van het park. We starten met de aanleg van de basisstructuur: een groene verbinding tussen Driemerenweg en A4 en tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

De verdere invulling van het park hangt af van de initiatieven die zich bij ons melden. Want de gemeente heeft niet voldoende eigen grond om alle initiatieven een plek te geven. We gaan op dit moment vooral in gesprek met initiatiefnemers die eigen grond hebben of hier zicht op hebben. Partijen die geen eigen grond hebben komen op een lijst van geïnteresseerden. Mocht de gemeente op een later moment wel locaties hebben, dan nemen we contact op. En als wij mogelijkheden zien om partijen te koppelen dan brengen wij ze bij interesse van beide kanten, met elkaar in contact.