Innovatie Campus en Training Center

De campus ontwikkelt zich als een ontmoetingsplek, waar onderzoek en kennisoverdracht kunnen plaatsvinden. Speciaal voor scholen, bedrijven en instellingen werkzaam op terreinen die een relatie hebben met land- en tuinbouw, watermanagement en de realisatie van een duurzame samenleving en economie.