Landleven

Kinjes op tractorEen belangrijk onderdeel van PARK21 is het bij elkaar brengen van stad en platteland. Hierbij combineren bedrijven hun agrarische bedrijf met het leveren van diensten aan de samenleving, zoals een boerderijwinkel of toerisme.

Bezoekers kunnen hierdoor bij de agrariër komen kijken, meewerken en er producten kopen. Agrariërs blijven in PARK21 voedsel produceren. Akkerbouw, veehouderij en groenten- en fruitteelt gaan samen met nieuwe initiatieven. Zo kan er worden gedacht aan verblijfaccommodaties, sport, educatie, zorg of recreatie.

Het onderdeel Landleven bevindt zich in het deel van de grootschalige recreatie. De attractie legt een focus op agrarische productie en innovatie, inclusief de beleving van smaak en geur van de producten. Dit onderdeel richt zich op lokale en regionale bezoekers, met een accent op kinderen, gezinnen en scholen.