‘Grondgebruik PARK21 is verantwoord’

De onrust over het gebruik van grond met zogenoemde industriekwaliteit in PARK21 is niet nodig. Dat zeggen de beide PARK21-wethouders John Nederstigt en Tom Horn. 

Inwoners en sommige fracties in de gemeenteraad uiten langs verschillende kanalen hun bezorgdheid over de manier waarop reliëf wordt aangebracht in het recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Ze maken hun zorgen kenbaar via social media, in brieven en in interviews.

Voor de zogenoemde parklaag in PARK21 wordt grond gebruikt die afkomstig is van buiten het gebied. Daarmee worden heuvels tot vier meter hoog gemaakt. “Zo ontstaat een aantrekkelijk landschap”, zegt wethouder John Nederstigt. Zijn collega Tom Horn: “Gewoon om naar te kijken maar zeker ook om er te skaten, fietsen of joggen.”

Wenkbrauwen

De twee wijzen erop dat het gebruik van ‘grond van buiten’ niet nieuw is. In het masterplan voor PARK21, dat de gemeenteraad in 2011 heeft goedgekeurd, is al vermeld dat dit de bedoeling is.

Uit het park zelf komt door ontgravingen voor sloten en plassen onvoldoende grond vrij om de parklaag te kunnen aanleggen. Het masterplan is in 2016 om financiële redenen aangepast en daarbij is het besluit genomen om voor de parklaag grond van industriekwaliteit toe te passen.

Wethouder Tom Horn: ,,Ik heb het idee dat de term industriegrond alleen al de wenkbrauwen doet fronsen. Eigenlijk is het een ongelukkige term maar zo wordt de bewuste grond nu eenmaal aangeduid.” Wethouder John Nederstigt: “Precies. Veel mensen denken dat die term slaat op de geschiktheid van de grond voor een bepaalde functie. En als je op dat verkeerde spoor zit, kun je inderdaad denken dat er grote risico’s worden genomen met grond met enge industriële dingen erin in een recreatiepark.” Tom Horn: “Maar de term industriegrond is een kwaliteitsaanduiding!”

Strenger

De wethouders verduidelijken dat grond van industriekwaliteit behoort tot een wettelijk vastgestelde milieucategorie die wel degelijk geschikt is voor de parklaag in PARK21. “Het is geen ernstig verontreinigde grond, het is iets minder schoon, zeg voor mijn part iets vuiler dan de categorie woonkwaliteit”, aldus wethouder Tom Horn.

Zijn collega John Nederstigt: “Grond van industriekwaliteit bevat geen bodemvreemde materialen die door water uitspoelbaar zijn en daardoor in het grondwater of oppervlaktewater kunnen komen.”

Wethouder Tom Horn: “Uiteraard hebben we dit allemaal laten uitzoeken door deskundigen. Zij vinden wat wij doen op het gebied van bodembeheer verantwoord.”

De twee bestuurders maken duidelijk dat ze er eigenlijk van opkijken dat hoewel deze en ander informatie reeds is gedeeld met de gemeenteraad en dorpsraad Nieuw-Vennep, kennelijk toch de suggestie blijft hangen dat ze riskant bezig zijn. “Maar als er meer informatie is dan zorgen we daar voor”, aldus John Nederstigt.     

Nog minder risico

Om nóg minder risico te lopen, heeft de gemeente Haarlemmermeer twee  extra eisen gesteld, vertellen de twee bestuurders. Want volgens de wet mag grond van industriekwaliteit maximaal 20 procent bodemvreemd materiaal bevatten van een onbepaalde omvang. De gemeente echter eist dat de grond helemáál géén bodemvreemd materiaal mag bevatten groter dan vijf centimeter en meer dan vijf procent van het totale volume. “We zijn dus strenger dan de wet”, aldus wethouder John Nederstigt.

Bovenop de industriegrond wordt ook nog eens een laag van een halve meter schone grond aangebracht van zogenoemde AW-kwaliteit. AW staat voor achterwaarde. Dit is conform de wet.

Aardbeien

Wethouder Tom Horn: “Als je bedenkt dat grond van AW-kwaliteit schoner is dan woonkwaliteitgrond. En dat mensen aardbeien of iets anders eten uit hun eigen tuinen op die woonkwaliteitgrond. Dan hebben we een realistisch en genuanceerd beeld van de risico’s.”

De laag van een halve meter grond van AW-kwaliteit bovenop de industriegrond van de parklaag van PARK21 wordt ook wel ‘contactlaag’ genoemd. Door deze schone contactlaag én  doordat de vervuiling alleen uit niet mobiele verontreinigingen bestaat, zijn de risico's voor het milieu beperkt, stellen de PARK21-wethouders.

Wethouder Tom Horn: “Ik hoor en lees dat mensen bezorgd zijn over kinderen die in PARK21 gaan graven en daarbij dieper kunnen komen dan die halve meter schone laag. Kennelijk bestaat het beeld dat er straks volop gegraven kan worden in de parklaag. Niets is minder waar. Er komen bomen, begroeiing en struiken. Allesbehalve uitnodigend dus en zeer ongeschikt om te graven. Daar wáár kinderen juist wél kunnen graven, gebruiken we uiteraard grond die daarvoor geschikt is. Net zoals we dat hebben gedaan in Kleiland.”

Donderdag 24 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de Nota Bodembeheer. Het gebied specifieke bodembeleid PARK21 is onderdeel van deze nota. Volgens het gebied specifieke bodembeleid PARK21 van de Nota Bodembeheer mag de grond van industriekwaliteit uit Haarlemmermeer of Amsterdam komen.

Meer informatie over het grondgebruik voor de parklaag.

 

Vorige artikel Volgende artikel