Aangepaste strategie voor PARK21

Nu het eerste deelgebied van PARK21 klaar is, kiest het college voor een aangepaste strategie bij de verdere ontwikkeling van het park. De gemeente investeert in een solide basis, maar heeft vooral een stimulerende en faciliterende rol. Andere partijen zijn nu aan zet, maken de twee projectwethouders Tom Horn en John Nederstigt duidelijk.    

PARK21 wordt een groot en gevarieerd park tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Zo’n megapark, van maar liefst duizend hectare, leg je niet in één keer aan. Dat is een traject van lange adem. Onlangs is de strategie voor de ontwikkeling van het park kritisch tegen het licht gehouden. Een logische en noodzakelijke stap, vinden de twee. “Het Masterplan PARK21 dateert uit 2011. Bij zo’n langlopend, complex project is het verstandig om eens in de zoveel jaar te kijken of we nog op de goede weg zijn en de beschikbare financiële middelen op de juiste manier inzetten” Besloten is nu die middelen vooral te gebruiken voor de hoofdontsluiting van het park, het parkhart en een bekken in het laagste deel van het park als onderdeel van een klimaatbestendig watersysteem. 

Hoe gaat het nu verder met de ontwikkeling van het park? 

Horn: “De gemeente heeft het eerste deelgebied met onder andere een grote speeltuin en het honkbalstadion aangelegd, nu zijn andere partijen aan zet. Wij stimuleren, begeleiden en regisseren initiatieven die passen bij onze ambities voor PARK21.” Nederstigt: “Dat betekent dat ontwikkeling niet meer per deelgebied, maar kavelsgewijs plaatsvindt. Initiatieven zijn alleen mogelijk als er grond beschikbaar is. Het is nu nog niet duidelijk welke gebieden als eerste beschikbaar zijn en welke later. Grondeigenaren kunnen zelf initiatieven ontwikkelen, investeerders kunnen grond verwerven of de gemeente kan grond aankopen en uitgeven.” 

Is er al belangstelling van private partners? 

Nederstigt: “Jazeker. Wij hebben contact met diverse ondernemers, onder andere op het gebied van sport en ontspanning. In Parklanden zijn agrariërs al een tijd bezig. Mensen kunnen hier het boerenbedrijf meebeleven via allerlei activiteiten. Met de agrariërs van Parklanden hebben we vorige week een langdurige samenwerkingsovereenkomst gesloten.” Horn: “Voor het leisuregedeelte van het park, bij de spoorlijn en de A4, heeft een aantal partijen zich verenigd om een consortium te vormen. In dit deel van het park komen attracties en voorzieningen die veel bezoekers en toeristen moeten trekken. Geen pretpark, maar een themapark dat ‘het verhaal van Holland’ vertelt. Wij hebben medewerking verleend aan het onderzoek van dit consortium naar de mogelijkheden.” 

Gaat de geplande recreatieplas wel door? 

Nederstigt: “Een belangrijke ambitie van het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente is het aanleggen van een duurzaam watersysteem.  We hebben overleg met de agrariërs in het gebied, en zullen dat nog verder intensiveren. De recreatieplas maakt hier geen onderdeel van uit, maar kan wel gebruikt worden voor wateropvang bij piekbuien. De plas biedt grote kansen omdat ontwikkelaars hiervoor veel mogelijkheden zien. Bovendien zijn veel bewoners enthousiast.” 

Wanneer is het park klaar? 

Horn: “Dat is echt nog niet te zeggen. Het hangt af van het beschikbaar komen van kavels en van initiatieven van anderen. Wij zitten in de tussentijd natuurlijk niet op onze handen. Wij scheppen voorwaarden en begeleiden de binnenkomende initiatieven en, heel belangrijk, de agrarische ondernemers bij de eventuele transformatie van hun bedrijf.” 

De gemeenteraad bespreekt eind september de nieuwe strategie voor PARK21.  

Vorige artikel Volgende artikel