Bomen en polderlinten in PARK21

In het uitgestrekte gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ontwikkelt de gemeente stap voor stap PARK21. Het ziet er nog niet uit als een park, maar er gebeurt al veel. En er komen dit jaar weer nieuwe activiteiten bij.

Wethouder Mariëtte Sedee: “Dit jaar gaan we verder aan de slag met het groen. We zijn van plan bomen te planten langs de hoofdstructuur van het park. Daarnaast kunnen boeren subsidie aanvragen voor het terugbrengen van de polderlinten. Daarmee bedoelen we het groen dat vroeger rondom de boerenerven stond om de wind te breken. Dat groen willen we terug op zoveel mogelijk plekken.”

Geboortebos
In het gebied achter landgoed Kleine Vennep gaat de gemeente voorbereidingen treffen voor een zogenoemd geboortebos. Mariëtte Sedee: “In een geboortebos worden bomen geplant voor pasgeboren kinderen. We treffen nu voorbereidingen om de komende tien jaar bomen te planten in dit geboortebos.”

Onderzoek
Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Daarvoor is veel onderzoek nodig. Onder meer moet duidelijk worden hoeveel verkeer de wegen rondom het park aankunnen en hoe we om moeten gaan met stikstofuitstoot. Die onderzoeken moeten klaar zijn voordat de gemeente verder kan met de grote initiatieven in PARK21.

Voortgangsrapportage
PARK21 wordt een grootschalig groen- en recreatiegebied. De gemeente ontwikkelt het park gebied na gebied, samen met inwoners, ondernemers, boeren en investeerders. Elk jaar verschijnt een voortgangsrapportage van PARK21. Hierin staat wat er al gedaan is in het park en wat de komende tijd op de planning staat. 

De voortgangsrapportage 2018/2019 is hier te lezen. 

Vorige artikel Volgende artikel