De aanleg van het duurzame watersysteem is gestart

Met het plaatsen van deze stuw, tegenover Sportcomplex Koning Willem-Alexander in deelgebied 1, is de aanleg van het duurzame watersysteem gestart.

Het is het eerste deel van de aanleg van een duurzaam watersysteem, die de verzilting van de polder tegengaat. De stuw zorgt ervoor dat er een hoger waterpeil opgezet kan worden in de parkkamers van deelgebied 1.

De gebieden buiten de parkkamers, zoals de manege en de agrarische gronden, behouden het huidige watersysteem.

Vorige artikel Volgende artikel