Doel bereikt met soortenjacht PARK21 Zomerweken

Tijdens de PARK21 Zomerweken, van 29 juni t/m 7 juli, startte ook de soortenjacht in het park. Een inventarisatie van flora en fauna waarmee de leden van Platform Groen Haarlemmermeer aandacht vragen voor biodiversiteit in dit gebied. En dat is gelukt. Het doel, vijfhonderd verschillende soorten planten, dieren, mossen, schimmels en insecten, is op een haar na gehaald.

Waarnemingen van alle mogelijke flora en fauna zijn gemeld via waarneming.nl. Voordat de soortenjacht begon, waren in dit gebied 248 soorten gemeld bij dit natuurplatform. Tijdens de Zomerweken hebben elf waarnemers 981 waarnemingen gedaan. Hierbij zijn 488 soorten gezien. De slootjesdag van het IVN, de plantenexcursies en de PARK21 Spinnenjacht hebben een flinke bijdrage geleverd aan dit totaal.

Planten en vogels zijn het meest gezien. Ruim een kwart van de meldingen zijn echter van soorten uit andere soortgroepen, waardoor bijna alle soortgroepen zijn vertegenwoordigd. Het totaal aan gevonden soorten in Park21 is na de soortenjacht gestegen tot 676 soorten. De resultaten van alle waarnemingen binnen PARK21 zijn terug te vinden via waarneming.nl/bioblitz/500-soortenweek-park21.

Onder het kopje BioBlitzes op deze pagina zijn de statistieken van de vondsten tijdens deze biodiversiteitsactie te vinden. De organisatie van de soortenjacht, IVN en Floron, is erg blij met dit in korte tijd behaalde resultaat en wil alle inzenders hartelijk danken voor hun meldingen.

Duizend soorten

Ondertussen gaat de soortenjacht door en kan iedereen zijn meldingen blijven doorgeven via waarneming.nl. Het nieuwe doel is duizend soorten binnen een heel jaar (met alle seizoenen). Op de Facebookpagina van Groen Haarlemmermeer wordt geregeld een update en meer informatie geplaatst over gevonden soorten.

Biodiversiteit

De soortenjacht was onderdeel van het themajaar 'MEERbiodiversiteit, help jij een handje?' waarbij aandacht wordt gevraagd voor biodiversiteit en vooral ook hulp bij behoud en vergroten van biodiversiteit in de gemeente Haarlemmermeer. De diverse activiteiten afgelopen maanden zijn (mede) mogelijk gemaakt door het 'Betrekken bij Groen Fonds' van de Provincie Noord-Holland.

Vorige artikel Volgende artikel