Groen licht voor grondgebruik PARK21

De gemeenteraad is gisteravond in meerderheid akkoord gegaan met de Nota Bodembeheer. Dit betekent dat de weg nu vrij is voor de gemeente om zogenoemde grond met industriekwaliteit (licht vervuild) te gebruiken bij de aanleg van de parklaag in PARK21. Hierover was de laatste tijd veel te doen in de politiek, bij enkele organisaties en bij sommige inwoners.

De parklaag brengt reliëf in het recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Wethouder John Nederstigt zei eerder in InforMeer: “Je kunt er skaten, fietsen en het is ook gewoon mooi om naar te kijken." Uit PARK21 komt onvoldoende grond vrij om de parklaag aan te kunnen leggen. Daarom willen hij en wethouder Tom Horn grond met industriekwaliteit laten gebruiken, afkomstig uit Amsterdam of Haarlemmermeer. Bovenop de licht vervuilde grond komt een zogenoemde leeflaag van een halve meter hoog. Hiervoor wordt grond gebruikt uit de schoonste klasse.

Hoewel hier al eerder besluiten over zijn genomen, aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, deskundigen deze wijze van grondgebruik verantwoord vinden en elders in Nederland veel voorbeelden zijn te vinden van vergelijkbaar grondgebruik, ontstond in de aanloop naar de besluitvorming over de Nota Bodembeheer onrust. Een aantal fracties bleef zich gisteravond verzetten, maar een ruime meerderheid zette het licht op groen.

Wel hebben de PARK21-wethouders John Nederstigt en Tom Horn toegezegd de alternatieven die de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) heeft aangedragen te onderzoeken. De LTO pleit voor een minder hoge parklaag, zodat minder grond nodig is en voor de aanleg alleen grond van PARK21 zélf hoeft te worden gebruikt. Ook dringt de LTO aan op een hogere leeflaag. Voor PARK21 wordt een zogenoemde MER (milieueffectrapportage) gemaakt en een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt dit najaar ter inzage gelegd.

Meer informatie over het grondgebruik voor de parklaag.

Vorige artikel