Grondophoging nabij Landgoed Kleine Vennep

Nabij Landgoed Kleine Vennep heeft een grondophoging plaatsgevonden. Dit is gebeurd op de plek die lager gelegen was dan de rest. Deze grondophoging zorgt voor betere drooglegging.

Eerst is de goede teeltgrond naar de zijkanten geschoven. In het middenstuk is andere grond aangebracht om zo het hele terrein op te hogen. Deze grond kwam van verschillende bouwlocaties in de Zuidrand (Hoofddorp). Het gaat om circa 13.000 m3. Na de ophoging is de goede teeltgrond er weer overheen gelegd. De totale ophoging is ca. 50 cm. In het verleden zijn omliggende percelen ook al opgehoogd. Volgend jaar wordt het terrein gewoon weer agrarisch gebruikt.
 
 

Vorige artikel Volgende artikel