Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld door college

Het raadsvoorstel met daarin de Nota Reikwijdte en Detailniveau, de eerste stap van de m.e.r. -procedure, is door het college van B&W vastgesteld. De NRD wordt nu nog vastgesteld door de gemeenteraad. Op 20 juli is de raadsbehandeling en het besluit van de raad zal plaatsvinden op 7 september 2017.

Wat is een Nota Reikwijdte precies?
De eerste stap in een m.e.r.-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden de onderzoekkaders met de bijbehorende vraagstelling beschreven. Welke te onderzoeken kwesties zijn er van belang en welk detailniveau is hierbij van toepassing. In de NRD staan geen inhoudelijke antwoorden. Alle vervolgacties worden in het MER uitgewerkt.

Vorige artikel Volgende artikel