Een impressie van PARK21

Ontwikkeling PARK21 weer stap verder

Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Dat vraagt om extra ruimte voor het doorbrengen van vrije tijd. Daarom werkt de gemeente aan PARK21. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 februari ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en twee concept-beeldkwaliteitsplannen voor PARK21. Deze documenten zijn zes weken in te zien, van vrijdag 25 februari tot en met donderdag 7 april 2022. Hierop kan iedereen reageren.

Wethouder Mariëtte Sedee: “Stap voor stap werken we toe naar een bestemmingsplan voor PARK21 waar inwoners en (agrarische) ondernemers over hebben meegepraat en meegedacht. De plannen worden zo steeds beter en meer concreet. Zo komen we steeds dichter bij het moment dat het bestemmingsplan klaar is en we echt de schop in de grond kunnen steken. Daar kijk ik naar uit!” 

PARK21

PARK21 is een groeiend park voor iedereen, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. Het park ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en heeft een grootte van 1.000 hectare. Dat is dezelfde grootte als het Amsterdamse Bos en drie keer Central Park in New York. Om PARK21 verder aan te kunnen leggen is een bestemmingsplan nodig. Ook moeten de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). Beeldkwaliteitsplannen geven richting aan de kwaliteit van het gebied. Zodra de gemeente Haarlemmermeer het bestemmingsplan, MER en de beeldkwaliteitsplannen vaststelt, gaat zij verder met PARK21 aan de slag. Dit gebeurt waarschijnlijk na de zomer.

Wethouder Fouad Sidali: “Ik ben heel blij zijn dat deze stap gemaakt is. Ik hoop dat de ontwikkelingen voorspoedig gaan zodat onze inwoners straks gebruik kunnen maken van een park waar tal van activiteiten mogelijk zijn.” 

De plannen

Het ontwerpbestemmingsplan, MER en de concept-beeldkwaliteitsplannen staan vanaf vrijdag 25 februari op www.haarlemmermeer.nl/ro en www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier is ook te vinden op welke manier inwoners kunnen reageren op de plannen van de PARK21. 

Welke stappen volgen nu? 

We verwachten dat de raad het bestemmingsplan na de zomer van dit jaar vaststelt en dat het enkele maanden later in werking treedt (dat gebeurt als mensen niet naar de rechter gaan in de beroepsperiode). We starten daarna met de aanleg van de basisstructuur. Dit is een aaneengesloten parkgebied van de Drie Merenweg naar de A4, dat ook Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbindt. We ontwikkelen deze basis in delen en starten met de locatie Groot-Vennep. We maken daar een park met veel water, groen en paden.

Daarna kunnen we verder groeien en bouwen aan het park op de locaties van Meergrond en de Parklanden. In 2030 willen we de basis klaar hebben. Vervolgens willen we het park door laten groeien, dat willen we samen doen met initiatiefnemers en investeerders. De planning is dat PARK21 in 2040 klaar is. De doorlooptijd is ongeveer nog een jaar. Het bestemmingsplan moet definitief worden, net zoals de ontwerpen en dan wordt het werk (aanleg park) aanbesteed.

Meer weten?

Lees meer informatie op onze website of stuur een e-mail naar PARK21@haarlemmermeer.nl.

Vorige artikel Volgende artikel