Polderlinten maken PARK21 mooier

De meeste boerenbedrijven hadden vroeger een haag van bomen en struiken, zogenaamde houtsingels, rondom het erf. Die bomen hielden de wind tegen. Héél vroeger werd het hout ook gebruikt om te stoken of spullen van te maken. Tegenwoordig zijn veel houtsingels verdwenen. Daardoor ziet de polder er kaler uit en is er minder leefruimte voor dieren, insecten en lage planten die normaal tussen de bomen leven en groeien.

De gemeente wil daar iets aan doen door de agrarische bedrijven in PARK21 de mogelijkheid te bieden zelf hun erven te herstellen. Boeren en grondeigenaren in PARK21 kunnen een subsidie krijgen voor planten van bomen en struiken rondom het erf. Wie meedoet kan maximaal € 25.000 subsidie krijgen voor de aanleg van het nieuwe groen.

Het geld voor het planten van de bomen komt van Rijkswaterstaat (RWS). RWS zocht een goede plek voor het herplanten van de vele bomen die zijn gekapt bij werkzaamheden aan de verbreding van de A1/ A6 tussen Amsterdam en Almere.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 september 2021 kunt u een aanvraag voor de subsidie voor polderlinten doen. Dit kan door met E-herkenning in te loggen. Daarna moet u bij de subsidie keuze ‘Recreatie’ selecteren, en dan ‘Evenementen.’

Zie https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/subsidie-aanvragen

Het is handig om de volgende twee bestanden eerst te maken en daarna pas in te loggen.  U moet deze documenten namelijk uploaden bij de aanvragen:

  1. activiteitenplan/beplantingplan
  2. een begroting

Regels en berekening subsidiebedrag

Bij het verlenen van de subsidiegelden de volgende regels:

•     Alleen agrariërs en/of grondeigenaren in PARK21 kunnen een subsidie aanvragen;

•     De subsidie is alleen bedoeld voor de aanleg en het beheer van erfbeplanting op eigen grond van agrariërs/grondeigenaren in PARK21;

•     Een subsidie aanvragen kan vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 september 2021;

•     De erfbeplanting moet uiterlijk 31 december 2022 zijn geplant;

•     Bij het indienen van een subsidieaanvraag moet een gedetailleerd beplantingsplan (met aandacht voor biodiversiteit) worden ingediend,
       waarin duidelijk moet zijn dat het gaat om een kwaliteitsverbetering. Het beplantingsplan moet passen bij het beeldkwaliteitsplan
       Polderlaag PARK21 (RV 2014.0057605);

       Zie hiervoor https://www.park21.info/sites/default/files/pictures/1225-p21_beeldkwaliteit_polder_19-03-2015_ebook.pdf

•     Het beheer van de erfbeplanting wordt door de agrariërs/grondeigenaren zelf gedaan;

•     De subsidie gaat uit van: 
       -  € 7,50 (inclusief btw) per m2 bosplantsoen;
       -  € 182,50 (inclusief btw) per boom (minimale maat 14-16);

•     Minimaal kunt u het volgende aanvragen: 500 m2 bosplantsoen of 20 bomen, per eigenaar (combinatie van bosplantsoen
       en bomen is mogelijk);

•     Maximaal is het volgende mogelijk: 2.500 m2 bosplantsoen en 100 bomen (combinatie van bosplantsoen en bomen is mogelijk),
       tot een maximum van € 25.000 (inclusief btw), per eigenaar;

•     De subsidieaanvragen verlenen we op volgorde van binnenkomst. De subsidie stopt bij het bereiken van:
       -  het maximale subsidiebedrag van € 375.000;
       -  een oppervlakte van in totaal vijf hectare.

•     Om het subsidiebedrag te ontvangen wij graag een factuur en foto’s van de beplanting;

•     De erfbeplanting moet minimaal 20 jaar blijven staan. Bij een eerdere kap bent u verplicht te herplanten;

•     Wanneer u eerder kapt zonder dat u zorgt voor herplanting, moet u de subsidie terugbetalen. Dit gaat dan om het gehele subsidie.


Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via info@haarlemmermeer.nl of 0900-1852

 

Vorige artikel Volgende artikel