Twee windsingels in Groot Vennep

Aan de buitenzijde van Groot Vennep zijn in het plantseizoen dit voorjaar meer dan 300 wilgen, populieren en heesters geplant met een graswandelpad en een bloemenstrook. In totaal is er 1,7 hectare nieuw groen bijgekomen. De bomen en heesters vormen een windsingel van 14 meter breed. Vanaf de Noordelijke Randweg is deze goed te zien. Met het planten van deze bomen en heesters zetten we een mooie, zichtbare stap in de ontwikkeling van het grootschalig groen- en recreatiegebied PARK 21. 
 
De gebiedsontwikkeling PARK21 is bijzonder omvangrijk en ingewikkeld. Dat maakt dat het voor de omgeving langzaam lijkt te gaan en er soms bijna niets lijkt te gebeuren. Toch gaat de ontwikkeling door. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp voor het park (de parklaag) en het opstellen van een bestemmingsplan en een Milieueffectrapport (MER). Binnen de bestaande agrarische bestemmingsplannen doen we wat er mogelijk is om dit jaar waar het kan op duurzame wijze bomen te planten. 

Wandelen kan nu al op het graspad langs de bomen.
 

Vorige artikel Volgende artikel