Vennepers gezocht voor PARK21

Dit jaar komt PARK21 aan de kant van Nieuw-Vennep steeds meer tot leven. Maar niet zonder de inzet van Vennepers zelf! We zijn op zoek naar inwoners die willen meedenken en ontwerpen.
 

Achter de Van Zantenhal aan de IJweg, parallel aan de Noordelijke Randweg tot aan de Drie Merenweg, ligt een stuk grond dat de gemeente voor PARK21 in 2016 in handen heeft gekregen. In 2017 wil de gemeente dit deel van PARK21, aan de kant van Nieuw-Vennep, tot leven laten komen. Samen met omwonenden, bewoners van Nieuw-Vennep en initiatiefnemers.

De eerste stap is het ontwerpen van de inrichting van dit gebied binnen PARK21. Naast een openbare parklaag is hier ruimte voor een aantal reeds aangemelde (maatschappelijke/commerciële) initiatiefnemers.

Bent u een inwoner van Nieuw-Vennep en wilt u mee ontwerpen aan dit stukje PARK21, dan bent u van harte welkom. De ontwerpgroep komt vanaf half april tot juni 3 tot 5 keer (in de avond) bijeen. Onder begeleiding van de landschapsarchitect van PARK21 gaan inwoners en initiatiefnemers aan de slag met het ontwerpen van het gebied.

Aanmelden

Stuur voor het aanmelden van de ontwerpgroep uw gegevens zoals naam, adres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres met een korte motivatie naar park21@haarlemmermeer.nl. De aanmeldingstermijn sluit op 5 april aanstaande.

Om de ontwerpgroep werkbaar te houden, bestaat de groep maximaal uit 10 - 12 personen. Bij grote belangstelling wordt een selectie gemaakt op basis van geografische vertegenwoordiging, doorsnee van de bevolking (leeftijd, man-vrouw verhouding) en motivatie. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt zo snel mogelijk te horen of hij/zij is geselecteerd.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Eva Reichardt, 023-5676176 (op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig). Of stuur een mail naar park21@haarlemmermeer.nl

Vorige artikel Volgende artikel