ondertekening boeren overeenkomst met gemeente voor PARK21

Vier boeren uit PARK21 trekken samen op

Vier boeren uit PARK21 hebben afgelopen vrijdag, 5 december, een intentieovereenkomst met gemeente ondertekend.

De agrarische ondernemers Ton van Schie, Paul Munsterman, Abram Rus en Kees van Wees hebben hun krachten gebundeld en zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging BeheerGroep PARK21. De coöperatie heeft tot doel om gronden in PARK21 te beheren. De vier boeren hebben een idee ingediend voor de ontwikkeling en het beheer van ca. 60 hectare grond. Die grond, aan de westkant van de Rijnlanderweg, is in het bezit van de gemeente. Het initiatief van de boeren om de grond te gebruiken voor recreatie en deels voor agrarische doelen wordt door de gemeente omarmt.

Het plan van de boeren is om een divers aanbod te creëren: openbare toegankelijkheid, recreatie (wandelpaden, mountainbike route, ruiterpaden, landzeilen), voedselproductie (informatievoorziening, ecologisch), sociaal (productie voor voedselbanken, “vriendentuinen”, zorgcliënten) en ecologisch (bloemrijke akkerranden, natuurlijke bestrijdingsmiddelen). Zoals de boeren zelf zeggen: “Het sluiten van deze intentieovereenkomst, de eerste overeenkomst met agrariërs uit het gebied, is dan ook een mooie stap in de richting van de ontwikkeling van PARK21. Het maakt duidelijk wat wij bedoelen met agrarische transformatie. En dat hier een duidelijke rol voor lokale boeren is weggelegd.”

PARK21 draait om samenwerking met ontwikkelende partijen en met boeren in het bijzonder. Doel van intentieovereenkomst is om te komen tot langdurige samenwerking.

 “Ik verwacht dat dit initiatief andere agrariërs inspireert om ook met ideeën en of plannen te komen die we gezamenlijk kunnen uitwerken en die bijdragen aan de ontwikkeling van PARK21. Stad ontmoet platteland, het vliegwiel is in beweging” aldus wethouder Nederstigt portefeuillehouder agrarisch beleid.

Het komend jaar wordt gebruikt om gezamenlijk de ideeën verder uit te werken. De overeenkomst die vandaag is gesloten heeft een looptijd van een jaar. Na dit jaar moet er een (samenwerkings)overeenkomst liggen tussen de agrariërs en de gemeente over de ontwikkeling en beheer van de gronden. Met PARK21 ontstaat in Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap om te recreëren en te verblijven. In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Dit masterplan is het ruimtelijke kader waarbinnen ontwikkelingen plaatsvinden. De strategie is er op gericht om lokale partijen en met name agrariërs te laten samenwerken aan de ontwikkeling van PARK21. Het voorliggende initiatief past helemaal binnen de gedachten van het Masterplan.

 

Vorige artikel Volgende artikel