Beeld van weg in PARK21

Voldoende ruimte op de bestaande wegen voor bezoekers PARK21

Met PARK21 werkt Haarlemmermeer aan een landschap met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen. We zijn dagelijks bezig om PARK21 met inwoners, initiatiefnemers en agrariërs vorm te geven. Op deze manier werken we samen aan een uniek park voor iedereen.

Bestemmingsplan en MER in 2021 vrij voor inspraak

De gemeente werkt al enige tijd aan een Milieueffectrapport (MER) en bestemmingsplan voor PARK21. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). Het was de bedoeling om het MER en het voorontwerp bestemmingsplan in het vierde kwartaal van dit jaar klaar te hebben. Dit is helaas niet gelukt. We verwachten dat u in 2021 op beide documenten kunt reageren.

Eerst extra onderzoek naar ruimte op de bestaande wegen voor PARK21

Haarlemmermeer is een dynamische gemeente. En tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Wonen, werken, verkeer en recreëren moeten samengaan zonder last van elkaar te hebben. Wij hebben onderzocht of er op de bestaande wegen genoeg ruimte is voor het verkeer naar woningen, de uitbreiding van bedrijventerreinen en PARK21.  De conclusie is dat deze ruimte er op dit moment is. Dit betekent dat we door kunnen met PARK21 en het MER en bestemmingsplan kunnen afmaken.

Na 2030 is een uitbreiding van de wegen nodig

Dit omdat het aantal inwoners van de gemeente groeit. En dat betekent ook meer verkeer. Op dit moment bekijken we wat de oplossingen hiervoor zijn. Deze oplossingen zijn belangrijk voor de ruimte die er is voor het aantal bezoekers dat naar PARK21 kan komen.

Vorige artikel