Landschap van PARK21

Voorbereiding voor aanleg deelgebied Groot Vennep

PARK21 is in ontwikkeling! De gemeente is druk bezig om het bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 af te ronden. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd en het plan definitief is, gaan we met PARK21 buiten weer verder aan de slag. ‘Deelgebied 1’ van PARK21 met onder meer het sportcomplex van de Hoofddorp Pioniers en het Electric Motorcross Park is al volop in gebruik.       

We starten na het definitieve bestemmingsplan met de aanleg van onder meer het park op deellocatie Groot Vennep. Dit gebied ligt ten oosten van de Zuidtak Zuidtangent, ten noorden van de Noordelijke Randweg en is bijna 70 hectare groot. Het grondgebied is eigendom van gemeente Haarlemmermeer. 


Deelgebied Groot Vennep (rood omlijnd) 

Groot Vennep wordt nu voorbereid 

Om zo weinig mogelijk overlast te geven voor omwonenden, hebben we in augustus 2022 een tijdelijke bouwbrug geplaatst. De bouwbrug zorgt ervoor dat vrachtwagens en werklieden niet via de Hoofdweg maar via de Noordelijke Randweg het terrein van Groot Vennep op kunnen.  

Grond opnieuw gebruiken voor PARK21  

In deelgebied Groot Vennep komen twee open ruimtes in het park, veel groen en bomen en een gebied dat speciaal is ingericht om overtollig water op te vangen, het retentiebekken. Ook komen er fietspaden en voetpaden, en alleen voor bestemmingsverkeer een parkweg voor auto’s. Een laatste deel van het gebied blijft agrarisch. 
 
Het park moet een glooiend landschap worden met heuvels. Om de heuvels te maken hebben we grond nodig. Een deel van de heuvels leggen we aan met grond die we uit het water in het park opgraven. Voor een ander deel van de heuvels gebruiken we schone grond die over is bij andere projecten binnen de gemeente. Dat is duurzamer dan de grond over grotere afstanden afvoeren. De parkweg en paden vragen om een sterke bodem. Die bodem maken we met zand en een wegfundering. Ook dit materiaal komt van een ander gemeentelijk project.   
 
De komende tijd rijdt af en toe een vrachtwagen met zand of grond naar de locatie Groot Vennep. Dat leggen we daar neer om straks de heuvels en wegen mee te maken in het park in Groot Vennep. Als eerste maken we een bouwweg. De gemeente verwacht eind volgend jaar te starten met de aanleg van dit parkdeel.   

Vorige artikel