'Voortgangs rapportage 2015' aangenomen door raad

Op 25 februari jl. heeft de raad de ‘Voortgangsrapportage 2015’ aangenomen. Daarnaast is ingestemd met de werkzaamheden in 2016. Voor de leisure zone ligt het accent op de begeleiding van de verdere programmering en voorbereiding van de uitvoering. Voor de andere gebieden die nog ontwikkeld moeten worden, met name de deelgebieden 2 en 3, wordt de aanpak en uitwerking van de ontwikkelstrategie opnieuw bekeken. Voor de zomer van 2016 komen de resultaten van deze herijking op de agenda van de raad te staan. De werkzaamheden op het gebied van onder meer grondverwerving, agrarische transformatie, participatie en communicatie blijven doorlopen.

Het raadsvoorstel is hier (PDF:8,55MB) te vinden.

Vorige artikel Volgende artikel