Voortgangsrapportage 2019/2020

PARK21 wordt een grootschalig groen- en recreatiegebied. We ontwikkelen het park kavelgewijs, samen met inwoners, ondernemers, agrariërs en investeerders. Zo werken we aan een uniek park voor iedereen. Elk jaar verschijnt een voortgangsrapportage van PARK21.  

In de voortgangsrapportage staat wat er al gerealiseerd is in het park en wat de komende tijd op de planning staat. De belangrijkste onderdelen in de voortgangsrapportage zijn de vele ontwikkelingen in PARK21, het bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER), de ontwikkeling van de volgende deelgebieden, groenprojecten en participatie.

De voortgangsrapportage 2019/2020 is hier te lezen. Naar verwachting wordt de rapportage in april in de raad behandeld.

Vorige artikel