Een artist impression van activiteiten in PARK21.

Voortgangsrapportage 2023

Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en het inwonertal blijft nog groeien tot 2040. Dat vraagt om actie, om straks iedereen ruimte te kunnen bieden voor wonen en vrije tijd. PARK21 wordt een grootschalig park van ongeveer 1.000 hectare, centraal in Haarlemmermeer, waar groen, recreatie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en ondernemen samen komen. Elk jaar verschijnt er een voortgangsrapportage van PARK21. 

In de voortgangsrapportage staan de ontwikkelingen binnen PARK21. Voor het park als geheel en per deelgebied. De voortgangsrapportage 2023 is hier te lezen. De rapportage wordt in de gemeenteraad behandeld. Wanneer dat gebeurt, is nu nog niet bekend.
 

Vorige artikel