Water vervangen door zand in speeltuin Kleiland

Water wordt zand. Of scherper gesteld: moet zand worden. Daar komt de noodzakelijke aanpassing van speeltuin Kleiland op neer. Een tegenvaller, vindt ook projectmanager Tessel van Toorn. Maar ze is ervan overtuigd dat Kleiland blijft wat het van meet af aan is geweest: een succes. "Kleiland blijft ook zonder water zeer aantrekkelijk."

Het succesverhaal begint al bij de totstandkoming, want het plan voor Kleiland is samen met enthousiaste schoolkinderen uit Hoofddorp uitgewerkt. Het in 2016 geopende heuvelachtige terrein met paadjes, kabelbaan, speelschip, -vliegtuig en –toren, trappetjes, loopbalken en vlotjes over water, is zeer in trek. Niet in de laatste plaats doordat een deel als waterspeelplaats wordt benut. Maar over juist dat laatste aspect komt nu het vervelende bericht.

Wat is er aan de hand? 
"Bij de controle van de kwaliteit van het ondiepe water onder een aantal van de speeltoestellen zijn ternauwernood de normen gehaald."

Met de hakken over de sloot is niet voldoende?
"Nee, helaas niet. Watervogels en honden veroorzaken natuurlijke verontreiniging. Verder is de doorstroming van het ondiepe water in combinatie met warm weer niet bevorderlijk voor de kwaliteit. De situatie vormt een te groot gevaar voor de volksgezondheid."

Is dat uw mening?
"De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn het eens dat er iets moet veranderen. We hebben samen aan tafel gezeten om te bespreken op welke wijze de vereiste waterkwaliteit en daarmee de gezondheid van de bezoekers het beste gegarandeerd kan worden. En het vervangen van het ondiepe water door zand is als beste oplossing naar voren gekomen."

Is de boel droogleggen niet wat rigoureus? 
"We hebben rekening gehouden met de huidige en toekomstige waterrecreatiemogelijkheden in de omgeving. In de plannen van PARK21 is in de buurt van het speelterrein een nieuwe waterplas opgenomen. Ook is er nu al een goede zwemgelegenheid in de grote Toolenburger plas. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente staat de gezondheid van alle bezoekers van speeltuin Kleiland in PARK21 voorop. We kunnen nu eenmaal de vereiste kwaliteit van het ondiepe water niet garanderen en we moeten het daarom door zand vervangen. De speeltoestellen die het betreft, worden zo neergezet dat zij nog steeds aantrekkelijk zijn om op te spelen. De sloot rondom de speeltuin blijft en is zodanig ingericht dat zwemmen wordt ontmoedigd. Baden en zwemmen in natuurlijk water blijft, ook op gecontroleerde plekken, altijd voor eigen risico."

Was de waterkwaliteitsproblematiek niet te voorzien? 
"In het ontwerp van de speeltuin is bij de speeltoestellen waaronder het ondiepe speellaagje water is aangelegd, ook decoratief riet bedacht. Dit riet is geplant met de bedoeling dat dit zich snel zou uitbreiden. Zo zou het wateroppervlak grotendeels dichtgroeien. De groei ging echter langzamer dan gedacht en het aantal bezoekers was door het mooie weer veel hoger dan verwacht. Deze samenloop van omstandigheden was niet te voorzien."

Wat kost het de gemeente om het water te vervangen door zand? 
"Het zand dat vrijkomt bij graafwerkzaamheden in het naastgelegen parkgebied wordt niet afgevoerd maar bij de speeltuin Kleiland aangebracht. Hierdoor worden de kosten zo laag mogelijk gehouden."

Waarom is de keuze eigenlijk op zand gevallen? 
"Zand is een effectieve, snel te realiseren en ook betaalbare oplossing. Een alternatief is de aanleg van een gesloten watercircuit waarin het water wordt rondgepompt en gezuiverd, oftewel een ondiep zwembad. De aanleg- en onderhoudskosten hiervan en de toevoer van schoon water zijn te hoog, zeker als je deze afzet tegen de gebruiksmogelijkheden. En ik zei net dat er bestaande én toekomstige waterrecreatie-mogelijkheden in de buurt zijn en komen."

Gaat het probleem zich dan niet herhalen? 
"In de plannen van PARK21 is in de buurt een nieuwe waterplas opgenomen. Recreëren in en aan het water staat bij deze ontwikkeling centraal. Bij dergelijke ontwikkelingen trekken het Hoogheemraadschap en de gemeente samen op voor de kwaliteit van het water."

De werkzaamheden starten op maandag 29 mei en zijn voor Pinksteren gereed. Tijdens de werkzaamheden is Kleiland gesloten.

Vorige artikel Volgende artikel