Organisatie

De gemeente heeft het eerste deel van PARK21 aangelegd. Naast de Provincie Noord-Holland zijn Amsterdam en de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) belangrijke publieke partners bij de totstandkoming van PARK21.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente werken samen om te zorgen dat PARK21 ook op het gebied van water toekomstbestendig wordt.

In de verdere ontwikkeling van PARK21 zorgt de gemeente voor kaders en regelgeving. Zij bewaakt de kwaliteit en samenhang, zolang er nog geen parkorganisatie is die dat doet. Verder draagt de gemeente financieel primair bij aan de basisstructuur door het park. Zo kunnen bezoekers het park makkelijk doorkruizen.

De rol van de gemeente is niet passief en afwachtend. De gemeente zal private partijen actief uitdagen om mee te investeren in PARK21.

Kwaliteitsbewaking
Voor kwaliteitsbewaking werkt het project met een Expertcommissie. Er zitten professionals in met ruime ervaring in verschillende vakgebieden, op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, projectmanagement, duurzaamheid en leisure. De Expertcommissie adviseert de gemeente op hoofdlijnen, bij belangrijke stappen in de ontwikkeling en ter voorbereiding van besluitvorming.

Contact
Voor contact met de gemeentelijke projectorganisatie:

Mw. Aafke Kaspers, Senior projectmanager: 023 567 6808
Mw. Eva Reichardt, Projectassistent: 023 567 6176

U kunt ook een e-mail sturen naar: park21@haarlemmermeer.nl