Organisatie

De gemeente heeft het eerste deel van PARK21 aangelegd. Naast de Provincie Noord-Holland zijn Amsterdam en de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) belangrijke publieke partners bij de totstandkoming van PARK21.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente werken samen om te zorgen dat PARK21 ook op het gebied van water toekomstbestendig wordt.

In de verdere ontwikkeling van PARK21 zorgt de gemeente voor kaders en regelgeving. Zij bewaakt de kwaliteit en samenhang, zolang er nog geen parkorganisatie is die dat doet. Verder draagt de gemeente financieel primair bij aan de basisstructuur door het park. Zo kunnen bezoekers het park makkelijk doorkruizen.

De rol van de gemeente is niet passief en afwachtend. De gemeente zal private partijen actief uitdagen om mee te investeren in PARK21.

Gebruikersgroep
Sinds eind 2012 bestaat de gebruikersgroep PARK21. Hierin zit een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en agrariërs. Zowel uit het gebied van PARK21 als daarbuiten. Met deze groep willen we de wensen en behoeftes van de gebruikers in kaart brengen en kijken welke ontwikkelingen hierbij passen. Leden van de gebruikersgroep praten met de specialisten van de gemeente. Zij kunnen wensen en ideeën inbrengen, suggesties doen, kritische vragen stellen en meedenken over functies en activiteiten in het park. 

De gebruikersgroep komt een aantal keer per jaar (in de avond) bijeen.

Contact
Voor contact met de gemeentelijke projectorganisatie:

Mw. Aafke Kaspers, Senior projectmanager: 023 567 6808
Mw. Eva Reichardt, Projectassistent: 023 567 6176

U kunt ook een e-mail sturen naar: park21@haarlemmermeer.nl