Ruimtelijk concept

Het ruimtelijk concept van PARK21 wordt beschreven in het Masterplan. Dit Masterplan is de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin staan op hoofdlijnen de doelen en hoofdelementen van het park. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien.

Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden, gaat de gemeente verder met de aanleg van de basis van PARK21. Als eerste wordt deelgebied Groot Vennep ontwikkeld, waar een park komt met veel water, groen en paden. Daarna volgt onder andere het park op de locatie van het voormalige baggerdepot MeerGrond, waar binnen het park ook ruimte komt voor kleine en grote evenementen. Zo bouwt de gemeente steeds verder aan het park door nieuwe gebieden in te richten. In 2030 moet de basis van het park af zijn. De planning is dat heel PARK21 in 2040 klaar is. 

De drie plaatjes beelden uit hoe het park eruit kan komen te zien. Hierin staan drie thema’s centraal: park, polder en leisure.

Park

Polder

Leisure

De parklaag is de basis van het concept. De parklaag zorgt voor structuur in het park. Het is een vrij toegankelijke groene basis, die alle bestemmingen en activiteiten in het park verbindt. De polderlaag zorgt ervoor dat het bestaande agrarische landschap zichtbaar blijft. In de leisurelaag is er ruimte voor betaalde recreatie. Ook is er ruimte voor een evenemententerrein.